بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/27
کل خالص ارزش دارائی ها 303,653,738,811 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 17,327,878 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 17,327,878 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 17,523,693 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 17,524

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/09/01

مدیر صندوق:

كارگزاري فارابي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزموده كاران

مدیر ثبت:

كارگزاري فارابي

مدیران سرمایه گذاری:

حسين جعفري زاده، محسن قادري، رضا محمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها