بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/08/21
کل خالص ارزش دارائی ها 359,452,662,063 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 16,926,571 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 16,926,571 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 17,082,697 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 21,236

صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/09/01

مدیر صندوق:

كارگزاري فارابي

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزموده كاران

مدیر ثبت:

كارگزاري فارابي

مدیران سرمایه گذاری:

حسين جعفري زاده، محسن قادري، رضا محمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها